"Ҳеч тўхтамасдан ҳаракат қилуб турғон вужудимизга, танимизга сув-ҳаво не қадар зарур бўлса, маишат йўлида ҳар хил қора кирлар ила кирланган руҳимиз учун ҳам шул қадар адабиёт керакдир. Адабиёт яшаса — миллат яшар".     Абдулҳамид Чўлпон

Сатрлар/Таблица Ўзбек мумтоз адабиёти

НАВОИЙ ҒАЗАЛЛАРИДАН НАМУНАЛАР

НАВОИЙ ҒАЗАЛЛАРИДАН НАМУНАЛАР

* * * Жунун водисиға мойил кўрарман жони зоримни, Тиларман бир йўли бузмак бузулғон рўзгоримни Фалак бедодидан гарчи маним хоки ғубор ўлдум, Тиларман, топмағайлар тўтиёликка ғуборимни. Деманг, қай сори азм… батафсил »

Навоий сиймосига эҳтиром

Навоий сиймосига эҳтиром

2018 йил 24 сентябръ куни соат 15:00да Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмасининг мажлислар залида филология фанлари доктори Нусратулло Жумахўжанинг “Навоий ғазалиёти талқинлари” номли китоби тақдимоти бўлиб ўтди. Тадбирда кўплаб адабиётимиз вакиллари, шоирлар,… батафсил »

Шарқ адабиёти намояндалари

Шарқ адабиёти намояндалари

РАШИДИДДИН ВАТВОТ

Абдулла АВЛОНИЙ. ВАТАННИ СУЙМАК

Абдулла АВЛОНИЙ. ВАТАННИ СУЙМАК

(“Туркий гулистон ёхуд ахлоқ” асаридан)

НАВОИЙ ВА БОБУР

НАВОИЙ ВА БОБУР

Хосият БЕКМИРЗАЕВА  

БОБУРГА УЛФАТ БЎЛГАН КЎНГИЛ

БОБУРГА УЛФАТ БЎЛГАН КЎНГИЛ

Мирза Карим (Мирзакарим Пирматов) 1946 йил 27 декабрда Андижон  вилоятининг Бўз районидаги Жийдақатор  қишлоғида туғилган. Андижон давлат  педагогика олийгоҳини тугатган. Мирза Карим ўзининг сўнгги дамларида журналистлик фаолиятини   “Ёш ленинчи”, “Ўзбекистон… батафсил »

“ҲАЙРАТ УЛ-АБРОР” ҲАЙРАТЛАРИ

“ҲАЙРАТ УЛ-АБРОР” ҲАЙРАТЛАРИ

Қайғулиғ ўлтирмиш эрди Боязид,  Сўрди ғами кайфиятин бир мурид.

Дилором Салоҳий. Ҳубоб тақдири

Дилором Салоҳий. Ҳубоб тақдири

Инсон умрини Навоий бир йўл деб тасаввур этади. Ҳаёти давомида ҳеч қандай йўлни кўрмай, билмай ўтиб кетадиганлар ҳам бор. Аммо шоирнинг тингловчиси, дил ёрувчиси, ҳамдарди мазмун бор йўлни мақсад қилган,… батафсил »

Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий. Ғазал

Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий. Ғазал

Боқ олама Ҳақиқат кўзинг оч, боқ олама, не можароси бор, Башар, ғайрул – башар ҳар қайсининг чуну чароси бор. Тилисмедурки, ҳеч ким фатҳ этолмас кўҳна дунёни, Вале, тўрт кун тамошо… батафсил »

Ҳужвирий. Кашфул-маҳжуб ли арбобул-қулуб

Ҳужвирий. Кашфул-маҳжуб ли арбобул-қулуб

(Сирларнинг кашф этилиши) Маҳжуб ҳақида Мен бу китобни “Кашфул-маҳжуб” деб атадим. Истагим: ички нур билан безалган инсонлар китобнинг номини ўқиганданоқ унинг нима ҳақида эканлигини дарҳол англаб етсинлар. Шуни унутмаслик керакки,… батафсил »

Каромат Муллахўжаева. Мумтоз адабиёт – бугуннинг нигоҳида

Каромат Муллахўжаева. Мумтоз адабиёт – бугуннинг нигоҳида

Мумтоз адабий меросимизни ўрганиш бўйича 2012 йили олиб борилган изланиш ва тадқиқотлар натижаси, асосан, илмий жамоатчилик эътиборига ҳавола этилган мақолалар, монография ва рисолаларда ўз аксини топган. Улар хусусида фикр юритар… батафсил »

Иқболой Адизова. “Ул матойи рамзға бозордурман ишқида”

Иқболой Адизова. “Ул матойи рамзға бозордурман ишқида”

Ўзбек мумтоз адабиётида Жаҳонотин Увайсий шеърияти ўзининг кенг қамровли моҳиятга эгалиги, бадиий ифоданинг турли ва ноёб усулларидан фойдаланганлиги билан муҳим мақомга эга. Жумладан, шоира ижодида образ ва рамз муносабатлари ўзига… батафсил »

Дилнавоз Юсупова. Алишер Навоий тахмислари

Дилнавоз Юсупова. Алишер Навоий тахмислари

Алишер Навоий йигитлик давридаёқ шоир сифатида катта шуҳрат қозонган. Шоирнинг ўзи ҳали расмий девон тартиб беришга улгурмай, унинг шеърлари киритилган икки девон: бири Машҳадда (“Илк девон”), бири Шерозда (“Оққуюнли ихлосмандлар… батафсил »

Юсуф  Хос  Ҳожиб. Қутадғу билиг

Юсуф Хос Ҳожиб. Қутадғу билиг

(Саодатга элтувчи билим) Парча …Билимни буюк бил, ақл-идрокни йўл, Улуғдир икковин тта билган қул. Сўз дедим, исботи шундай келди мос, Мендан эшит уни, қулоғингга ос: Заковат кўрган ер, бўлур улуғвор,… батафсил »

Зокиржон Мамажонов. Ифода усулларида ўхшатиш санъати

Зокиржон Мамажонов. Ифода усулларида ўхшатиш санъати

Поэтик ижоднинг, хусусан, бадиий мазмуннинг оригиналликка интилиш тамойили янгича айтиш, янгича ифода туфайлигина амалга ошади. Айни шу ижодий-руҳий эҳтиёж туфайли турфа ифода усуллари кашф этилади ва шеъриятнинг ифода имкониятлари ривожланиб… батафсил »

Завқий (ғазал)

Завқий (ғазал)

НЕТАЙ Ёр келур замона йўқ, келмаса-келмасун нетай, Сарф этарға хазона йўқ, келмаса-келмасун нетай. Маскани кўз ичра десам, мардум аро калон экан, Таклиф этарға хона йўқ, келмаса-келмасун нетай. Эски бузуқ ҳаробада… батафсил »

Мақсуд Асадов. Нома ва соқийнома

Мақсуд Асадов. Нома ва соқийнома

Мумтоз шеъриятимизда соқийнома йўналишидаги шеърларнинг ўзига хос намуналари номалар таркибида учрайди. Улар ҳар бир номадан сўнг келтирилган маснавийлар таркибидан ўрин олган. Хоразмий “Муҳаббатнома”сидаги 12 та маснавий шеърнинг 10 тасида 3… батафсил »

Зебо Қобилова. Ишқ мулкининг амири

Зебо Қобилова. Ишқ мулкининг амири

Ўзбек мумтоз сўз санъати тарихида алоҳида ҳодиса бўлган Қўқон адабий муҳитининг вужудга келиши ҳамда ривож топишида Амир Умархоннинг ҳам хизмати катта бўлган. У Амирий тахаллуси билан ўзбек ва форс-тожик тилларида… батафсил »

Фурқат. Ғазаллар

Фурқат. Ғазаллар

* * * Не балолиғ эрди, эй шўхи дилоро, суратинг, Ақлими лол этти қилғунча тамошо суратинг. Кетти бир кўргач ани сабру қарорим шеваси, Айлади тоқат нечук чекканда тарсо, суратинг? Ёки… батафсил »

Мақсуд Асадов. Нома ва соқийнома

Мақсуд Асадов. Нома ва соқийнома

Мумтоз шеъриятимизда соқийнома йўналишидаги шеърларнинг ўзига хос намуналари номалар таркибида учрайди. Улар ҳар бир номадан сўнг келтирилган маснавийлар таркибидан ўрин олган. Хоразмий “Муҳаббатнома”сидаги 12 та маснавий шеърнинг 10 тасида 3… батафсил »