"Ҳеч тўхтамасдан ҳаракат қилуб турғон вужудимизга, танимизга сув-ҳаво не қадар зарур бўлса, маишат йўлида ҳар хил қора кирлар ила кирланган руҳимиз учун ҳам шул қадар адабиёт керакдир. Адабиёт яшаса — миллат яшар".     Абдулҳамид Чўлпон

Сатрлар/Таблица Адабий танқид

Раъно Муллахўжаева. Янгиланган сўз

Раъно Муллахўжаева. Янгиланган сўз

Поэтик матн таркибидаги ҳар бир сўз муайян бадиий маънога эга. Адабиётдаги бошқа жанрларга нисбатан сўзнинг поэтик маъно олиши шеърий асарда тўлақонли амалга ошади. Айни пайтда, бутун шеъриятга тегишли анъанавий поэтик… батафсил »

Нусратулло Жумахўжа. “Илмий тўқима” масъулияти

Нусратулло Жумахўжа. “Илмий тўқима” масъулияти

Ҳозирги ўзбек навоийшунослигидаги энг долзарб муаммолардан бири Навоий ижодиётидаги ёр образидир. Навоий ижодида ёр образи деганда, шоирнинг муҳаббати бағишланган лирик қаҳрамон англашилади. Филология фанлари номзоди Муҳаммаджон Маҳмуд “Яна Навоийни ўқиб… батафсил »

Наргис Шаропова. Сонет хусусияти

Наргис Шаропова. Сонет хусусияти

Сонет жанри ўзбек шеъриятига ўтган асрнинг йигирманчи йилларида кириб келган бўлиб, унинг ривожида Боту, Чўлпон, Усмон Носир, кейинроқ Барот Бойқобилов, Рауф Парфи, Абдулла Шер сингари ижодкорларнинг хизматлари катта бўлди. С.Раҳмонованинг… батафсил »

Мусо Тожибоев. Бадиий матнда инсон ва олам муносабатининг герменевтикаси

Мусо Тожибоев. Бадиий матнда инсон ва олам муносабатининг герменевтикаси

Шеърият фалсафаси, мантиқи, маъно-моҳияти, энг муҳими, ҳозирда бадиий матнни унинг архитектоник имкониятлари орқали англаб етишнинг янги тамойилларидан бири ҳисобланган герменевтиканинг, бинобарин, бадиий асар ғоясини англаб етишнинг янги усул ва услублари… батафсил »

Марио Варгас Льоса. Ёш романнависга хат

Марио Варгас Льоса. Ёш романнависга хат

Қимматли дўстим! Суҳбатимизни роман қурилмаси ҳақидаги мулоҳазаларга йўналтирганингиздан миннатдорман, яъни асарни уйғунлаштириб яхлит ҳолатда ушлаб турадиган асос-устун ҳақида. Айнан ана шу нарса бизни ҳайратлантиради, асарда тасвирланаётган воқеаларнинг чин эканлигига ишонтиради,… батафсил »

Қурдош Қаҳрамонов. Адабиётшунослик ва танқидчиликдаги  изланишлар

Қурдош Қаҳрамонов. Адабиётшунослик ва танқидчиликдаги изланишлар

Истиқлол, ҳаёт ва ижодимизнинг барча соҳаларида бўлганидек, адабиётшунослик ва адабий танқид тараққиётида ҳам сифат жиҳатдан янги даврни бошлаб берди. Етмиш йилдан зиёдроқ ҳукмбардорлик қилган марксча-ленинча дунёқараш ўрнига ҳурфикрлиликка асосланган янгича… батафсил »

Рухсора Тўлибоева. Бадиий асарда ижтимоий муҳит ва бола руҳияти

Рухсора Тўлибоева. Бадиий асарда ижтимоий муҳит ва бола руҳияти

Инсон руҳияти тасвирланар экан, уни шакл¬лантирувчи, юзага чиқарувчи асосий восита жамият, ижтимоий муҳит эканлиги маълум. Ўсмир шахси ижтимоий муносабатлар маҳсулидир, бунинг сабаби, у доимо инсон даврасида, улар билан ўзаро таъсир… батафсил »

Башорат Жамилова. Маърифий сабоқнома

Башорат Жамилова. Маърифий сабоқнома

Эркин Маликни болалар адиби сифатида яхши биламиз. Муаллифнинг ўнлаб публицистик китоблари, ҳикоялар ва қиссалар тўпламлари ўзбек болалар матбуоти ва адабиёти хазинасидан жой олган. Бу асарлар таълим-тарбия, миллий қадриятларимиз анъаналари нафаси… батафсил »

Узоқ Жўрақулов. Жараён мароми

Узоқ Жўрақулов. Жараён мароми

Адабиёт тушунчасига образли таъриф берганда, кўпинча уни инсон қалби, жамият руҳиятининг барометрига ўхшатамиз. Ҳақиқатан, хассос ижодкор нигоҳи ўзга назарлардан пинҳон, лаҳзада кечажак синоатларни илғайди, ижодкорнинг чап қўли инсониятнинг улкан қалби… батафсил »

Нафосат Ўроқова.  Бугунги кун достонларида рамзий талқин

Нафосат Ўроқова. Бугунги кун достонларида рамзий талқин

Адабий жараённи кузатиб шундай хулосага ке¬ламизки, сўнгги йиллар достончилиги умуминсоний ғоялар, умуминсоний дардларга таянадиган бўлди. Айниқса, лирик достонларда ўзини-ўзи англаш туй¬ғусини шакллантиришга эътибор қаратилди. Бугунги достонларда бирор воқеа-ҳодиса баён этилмайди,… батафсил »

Раҳматулла Баракаев. Бола қалбининг чечаклари

Раҳматулла Баракаев. Бола қалбининг чечаклари

Умумадабиётимиз сингари болалар адабиёти ҳам, изланиш ва ҳаракатда. Биргина, ўтган йили болалар адабиёти вакилларининг чоп этилган асарлари бунга мисол бўлаолади. Улар: Дилшод Ражабнинг “Ўн ўртоқ”, Содиқжон Иноятовнинг “Онамни соғиниб”, Худойберди… батафсил »

Санобар Тўлаганова. Йил қиссаларига бир назар

Санобар Тўлаганова. Йил қиссаларига бир назар

Адабиёт англамлар ҳақидаги ўзгача олам. Англамлар, очилган ва очилмаган тагқатлам, кўповоз, маънонинг товланиши, тусланиши, турланишини илғай олиш ва буни тажрибада акслантириш адабиётнинг асосий вазифасидир. Кейинги пайтда қиссалар асносида китобхонларга ҳар… батафсил »

Нўъмон Раҳимжонов. Лирикада замон туйғуси

Нўъмон Раҳимжонов. Лирикада замон туйғуси

Бугунги адабий жараёнда, хусусан, шеъриятда кечаётган жанр ва шаклий изланишлар шунчаки ижодий тажриба – поэтик эксперимент намуналари бўлиб қолаётгани йўқ. Муттасил кечаётган жанр ва шаклий изланишлар шоирларнинг юрак амрига, маънавий-интеллектуал… батафсил »

Сайди Умиров. Адабиёт фидоийлари билан барҳаёт

Сайди Умиров. Адабиёт фидоийлари билан барҳаёт

Инсон умри орзулар, умидлар, қайғу ва из¬тироблар мажмуидир. Бугун болалик йилларимни эслар экан¬ман, кўз олдимда тупроқ кўчалару саҳармардонда пода ҳайдаб юрган сарпойчан болалар гавдаланади. Не тонгки, ўша содда ва беғубор… батафсил »

Мусо Тожибоев. Бадиий матнда инсон ва олам муносабатининг герменевтикаси

Мусо Тожибоев. Бадиий матнда инсон ва олам муносабатининг герменевтикаси

Шеърият фалсафаси, мантиқи, маъно-моҳияти, энг муҳими, ҳозирда бадиий матнни унинг архитектоник имкониятлари орқали англаб етишнинг янги тамойилларидан бири ҳисобланган герменевтиканинг, бинобарин, бадиий асар ғоясини англаб етишнинг янги усул ва услублари… батафсил »

Қодирий таваллудининг 120 йиллигига яна бир туфҳа!

Қодирий таваллудининг 120 йиллигига яна бир туфҳа!

Абдулла Қодирий таваллудининг 120 йиллиги арафасида профессор Умарали Норматовдан яна бир туфҳа! «Мовароуннаҳр» нашриётида олимнинг «Қодирийнинг сўнги илтижоси» номли китоби чоп этилди. Тўпламга олимнинг Қодирий ижоди ва ҳаёти ҳақидаги сўнги… батафсил »

Матлуба Маҳкамова. Мустақиллик даври болалар драматургиясида  замонамиз қаҳрамони

Матлуба Маҳкамова. Мустақиллик даври болалар драматургиясида замонамиз қаҳрамони

Мустақиллик йилларидаги янгиланиш барча соҳалар қатори адабиёт ва санъатнинг турли жанрларида ҳам ўз ифодасини топди. Шундай сиралардан бири драматургиядир. Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, драматургия адабиёт жанрининг энг мураккаб соҳаси саналади…. батафсил »

Марҳабо Қўчқорова. Кичик жанрнинг улкан бадиий олами

Марҳабо Қўчқорова. Кичик жанрнинг улкан бадиий олами

Ҳикоя жанри ҳажман “ихчам”, “тезпишар” бўлгани боис, эпик турдаги роман, қиссага нисбатан кўпроқ ёзилади. Биргина, ўтган йилнинг ўзида, ўзбек даврий матбуотида тўқсон иккита ҳикоянинг эълон қилиниши бунга мисолдир. Мазкур ҳикоялар… батафсил »

Мақсуд Асадов. Нома ва соқийнома

Мақсуд Асадов. Нома ва соқийнома

Мумтоз шеъриятимизда соқийнома йўналишидаги шеърларнинг ўзига хос намуналари номалар таркибида учрайди. Улар ҳар бир номадан сўнг келтирилган маснавийлар таркибидан ўрин олган. Хоразмий “Муҳаббатнома”сидаги 12 та маснавий шеърнинг 10 тасида 3… батафсил »

Қозоқбой Йўлдош. Адабий тафаккур тўлқинлари

Қозоқбой Йўлдош. Адабий тафаккур тўлқинлари

(2011 йилда адабиётшунослик ва адабий танқид) Адабиётшунослик ва адабий танқидчиликка доир ўтган йили чоп этилган китобларнинг ўзи йигирматадан ортиқ. Тўғри, гап китобларнинг миқдорида эмас. Аммо, сифат ўзгаришларининг миқдор ўзгаришларидан келиб… батафсил »