"Ҳеч тўхтамасдан ҳаракат қилуб турғон вужудимизга, танимизга сув-ҳаво не қадар зарур бўлса, маишат йўлида ҳар хил қора кирлар ила кирланган руҳимиз учун ҳам шул қадар адабиёт керакдир. Адабиёт яшаса — миллат яшар".     Абдулҳамид Чўлпон

Сатрлар/Таблица Адабий танқид

Қаҳҳоржон Йўлчиев. Игнабарг шеър ва тиниш белгилари

Қаҳҳоржон Йўлчиев. Игнабарг шеър ва тиниш белгилари

Шеърда ифода этилган тиниш белгилар шеърнинг ғояси ва мазмунини очишда, таъсирчанлиги, эмоционаллигини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга. Грамматик ва мазмуний вазифа қўшилиб учинчи вазифа – товушдаги бадиий-эстетик оҳангни таъминлайди. Товушнинг мусиқийлиги,… батафсил »

Гулайша Есемуратова. Қорақалпоқ шеъриятининг устуни эди

Гулайша Есемуратова. Қорақалпоқ шеъриятининг устуни эди

Эссе “Ибройим Юсупов қайтиш қилибди!” Хабарни телефондан эшитганимда, тепамдан яшин ургандай қотиб қолганман… Унинг ҳашаматли ҳовли-уйининг олди, атрофлари, кўча бўйлари одамлар билан лиқ тўлган… Ҳамманинг юз-кўзида мотам кайфияти. Албатта, улуғ… батафсил »

Валижон Қодиров. “Бобурнома”даги таърих-муаммолар муаммоси

Валижон Қодиров. “Бобурнома”даги таърих-муаммолар муаммоси

 “Бобурнома” аждодларимиз томонидан яратилган нодир асарлар сирасидаги дунёга машҳур битикдир. Бу асар Ғарбу Шарқда катта қизиқиш билан ўрганилган, ҳозир ҳам унга қизиқиш сусайгани йўқ. “Бобурнома”ни оммавий чоп этиш муаллифнинг авлодлари… батафсил »

Адҳамбек Алимбеков. Достон – шеърият  гултожи

Адҳамбек Алимбеков. Достон – шеърият гултожи

Адабий жараёнда ҳар бир жанрнинг ўз ўрни бўлиб, бу жанр қимматини яратилган асарлар сони эмас, сифати белгилайди. Ўтган йили адабий жараёнда достон жанрида асарлар нисбатан кам яратилди. Шукрким, сон жиҳатдан… батафсил »

Озод Шарафиддинов. Буюк инсон, буюк  ёзувчи

Озод Шарафиддинов. Буюк инсон, буюк ёзувчи

Менинг ҳаётимда бир қатор кунлар, йиллар, саналар бор: ўшаларни унутилмас саналар деб биламан. Шулардан бири – 1940 йилнинг 1 майи. Бунинг унутилмаслиги сабаби шундаки, шу куни мен Ойбекнинг “Қутлуғ қон”… батафсил »

Лайло Шарипова. “Гумбазларга етар туфроқнинг бўйи…”

Лайло Шарипова. “Гумбазларга етар туфроқнинг бўйи…”

  Ўзбекистон халқ шоири Иқбол Мирзонинг шеърияти табиат билан уйғун, муҳаббатга лиммо-лим, юракда илдиз отиб, Ватан тупроғида кўкарган, юрт осмонига томон бўй чўзаётган мевали дарахт, эҳтимол ўрик: меваси баҳордаги довуччадай… батафсил »

Қозоқбой Йўлдош, Қундузой Ҳусанбоева. Кўнгилга йўналган шеърият

Қозоқбой Йўлдош, Қундузой Ҳусанбоева. Кўнгилга йўналган шеърият

Хилма-хиллик, тинимсиз янгиланиш ҳамда изланишлар бугунги ўзбек шеъриятининг қудрати ва ўзига хослигини таъминловчи омиллардир. Замонавий ўзбек шеъриятида қалам тебратаётган кексаю ёш ижодкорлар тинимсиз ижодий изланишгина, уларнинг яратиқларини ўқишли қилиши мумкинлигини… батафсил »

Валижон Қодиров. “Бобурнома”даги таърих-муаммолар муаммоси

Валижон Қодиров. “Бобурнома”даги таърих-муаммолар муаммоси

“Бобурнома” аждодларимиз томонидан яратилган нодир асарлар сирасидаги дунёга машҳур битикдир. Бу асар Ғарбу Шарқда катта қизиқиш билан ўрганилган, ҳозир ҳам унга қизиқиш сусайгани йўқ. “Бобурнома”ни оммавий чоп этиш муаллифнинг авлодлари… батафсил »

Ботирхон Акрамов. “Сўз лавҳи”га битилган мўъжиза

Ботирхон Акрамов. “Сўз лавҳи”га битилган мўъжиза

Туркий тилдаги биринчи рубобий-лирик куллиёт “Хазойинул-маоний”нинг иккинчи девони “Наводируш-шабоб” таркибидаги 457 рақамли, анъанавий унвон-сарлавҳа остида: “Нун” ҳарфининг нозанинларининг нози- “Наводир”дин…” мухтасар таърифи берилган “ҳазажи мусаммани мақсур” (“мафоилўн мафоилўн мафоилўн мафоил”)… батафсил »

Александра Давшан. Ўзбекистон замонавий адабий жараёнида маданиятлараро мулоқот

Александра Давшан. Ўзбекистон замонавий адабий жараёнида маданиятлараро мулоқот

Маданиятлараро мулоқот – маданият субъектлари ўртасидаги алоқа сингари кўп қиррали тушунча. “Бугунги кунда фикрлаш тарзи ўзгармоқда – зиёли, билимли одам маданиятли инсонга айланиб бормоқда, ўз тафаккурида бир-биридан узоқ маданиятлар ва… батафсил »

Абдуғафур Расулов. Икки дунё – бир қадам

Абдуғафур Расулов. Икки дунё – бир қадам

Кейинги йилларда ўзбек насрида фаол ижод қилиб келаётганлардан бири – Нормурод Норқобиловдир. Ижодкорнинг “Тепалик”, “Орият”, “Алп онадан”, “Қуёш тутилган кун” ҳикоялари; “Тоғ одами”, “Белбоғ”, “Ғанимлар”, “Тоғдаги ёлғиз одам”, “Овул оралаган… батафсил »

Йўлдош Солижонов. Гўзалликнинг турфа ранглари

Йўлдош Солижонов. Гўзалликнинг турфа ранглари

Достоевскийнинг “Гўзаллик дунёни қутқаради”, деган гапи кенг тарқалган ва унинг вазифаси нимадан иборат эканлиги барчага тушунарли. Бироқ дунёни қутқаришга қодир ана шу гўзалликни ким яратади? У ниманинг эвазига дунёга келади?… батафсил »

Муҳаммаджон Холбеков. Шекспир бепоён

Муҳаммаджон Холбеков. Шекспир бепоён

Дарҳақиқат, буюк немис шоири Иоҳанн Вольфганг Гёте таърифлагандек, “Шекспир бепоён” — унинг мероси, мана, тўрт асрдирки дунё халқларини ўзига ром қилиб келмоқда. Ватанимиз Ўзбекистонда ҳам Шекспир номи, унинг машҳур асарлари… батафсил »

Наим Каримов. Ғулом Зафарий

Наим Каримов. Ғулом Зафарий

Ўтган асрнинг бошларида янги ўзбек адабиёти деган феноменнинг юзага келгани муҳим воқеа эди. Агар мураккаб тарихий даврда яшаган ижодкорлар шеърият, наср ва драматургия турларидаги асарлари билан янги тарихий даврнинг эрк… батафсил »

Машҳура Шералиева. Насрда лиризм ва киноя

Машҳура Шералиева. Насрда лиризм ва киноя

(Эркин Аъзам асарлари мисолида) Мунаққид Раҳимжон Отаев Эркин Аъзам асарлари таҳлилига бағишланган “Дилрабо қўшиқлар айтилаверсин” номли мақоласида (“Шарқ юлдузи” журнали, 1984 йил, №2) шундай ёзади: “Гап Эркин Аъзам ҳикоялари ҳақида… батафсил »

Дилором Тўраева.  “Ўзи устоз бўлар устоз кўрганлар”

Дилором Тўраева. “Ўзи устоз бўлар устоз кўрганлар”

“Устоз кўрмаган шогирд ҳар мақомга йўрғалар”, дейди доно халқимиз. Инсон зоти борки, оддий устадан тортиб, таниқли олимгача, кимнидир ўзига устоз деб билади. Унинг этагидан маҳкам тутиб, панду-насиҳатларига қулоқ солиб, сўнгра,… батафсил »

Дамин Тўраев. Адабий макон, жамият ва инсон муаммоси

Дамин Тўраев. Адабий макон, жамият ва инсон муаммоси

Бадиий ижодда қайси ва қандай адабий маконни тасвирлаш ҳам муҳим аҳамиятга эга. Адабий маконнинг аниқ ва равшан тасвирланиши бадиий асар қаҳрамонлари ҳаракат қилаётган ижтимоий ва табиий муҳитнинг ишонарли, ҳаётий бўлишини… батафсил »

Шаҳноза Абдуллаева. Эркин воҳидов шеърияти ҳақида

Шаҳноза Абдуллаева. Эркин воҳидов шеърияти ҳақида

Ҳақиқий маънодаги шеър яратган шоир асарларининг қиммати ўзбек миллий шеъриятида тутган ўрни, бадиий салмоғи, давр руҳига мос келиши, асар марказида турган қаҳрамоннинг маънавий-эстетик олами қанчалик мукаммаллиги билан ўлчанади. Ўзбекистон Қаҳрамони,… батафсил »

Зокир Пардаев. Энг узоқ сафардир кўнгил сафари

Зокир Пардаев. Энг узоқ сафардир кўнгил сафари

Инсон ҳаёти тугамас сиру синоатларга бой. Ҳар бир инсон ўз ҳолида яхлит бир китобдир. Инсоннинг қалби эса мана шу саҳифаларни ёғдулантириб, нурлантириб турувчи мўъжизакор хилқатдир. Инсон ҳаётини ҳамиша турфа тақдирларга… батафсил »

Шоира Аҳмедова. Адабий танқидчиликда тақризнинг ўрни

Шоира Аҳмедова. Адабий танқидчиликда тақризнинг ўрни

Миллий адабиётшуносликда адабий танқид жанрларининг юзага келиши адабий ҳаётда жорий жараённинг фаоллигини намоён этади. Илмий-назарий хусусиятлари ва эстетик моҳияти, тезкорлиги жиҳатидан адабий танқид жанрлари орасида муҳим аҳамият касб этган тақриз… батафсил »